Σε δημοπράτηση η αναβάθμιση του Βιολογικού Βόλου με 12,6 εκατ. ευρώ

Σε δημοπράτηση η αναβάθμιση του Βιολογικού Βόλου με 12,6 εκατ. ευρώ

Σε δημοπράτηση βρίσκεται το έργο για την αναβάθμιση του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Βόλου, με αναθέτοντα φορέα τη ΔΕΥΑΜΒ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου). 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά την επέκταση της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. προκειμένου να μπορεί να δέχεται λύματα από τους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (δηλαδή οικισμών με πληθυσμό από 2.000 έως 15.000 κατοίκους) Αγριάς και Ν. Αγχιάλου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12,6 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 15,6 εκατ. ευρώ) ενώ η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε 24 μήνες (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης λειτουργίας).

Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, η υφιστάμενη Ε.Ε.Λ. Βόλου έχει κατασκευαστεί σε 4 φάσεις και μετά τη τελευταία επέκτασή της, η δυναμικότητά της ανέρχεται σε 170.000 ισοδύναμους κατοίκους, υδραυλικής παροχής 40.000 κ.μ./ημέρα.

Με τα έργα της παρούσας σύμβασης, προβλέπεται αύξηση της δυναμικότητας τής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Βόλου, ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται απόβλητα 215.000 ισοδύναμων κατοίκων, με μέση ημερήσια παροχή 48.100 κ.μ./ημέρα.

Στο αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνονται:

- Η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, για τη κατασκευή των έργων επέκτασης,

- Η κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού των έργων επέκτασης της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων,

- Η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού, και μηχανολογικού εξοπλισμού,

- Η θέση σε αποδοτική λειτουργία και τη δοκιμαστική λειτουργία των έργων επέκτασης, για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Συγχρηματοδότηση Ταμείο Συνοχής). Η προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών είναι στις 16 Απριλίου 2019 και η αποσφράγισή τους θα ακολουθήσει 3 ημέρες αργότερα, στις 19 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η 2η Πρόσκληση «εκχωρημένων πόρων» του ΥΜΕΠΕΡΑΑ που έχει εκδοθεί από τη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, ήδη από τον Μάιο 2017 με προϋπολογισμό 33,6 εκατ. ευρώ, έχει ως στόχευση τους «μη συμμορφωμένους» οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, που δεν εντάσσονταν απευθείας στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, μεταξύ των οποίων και της ΔΕΥΑΜΒ.

 

Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com

 

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές