Υπεγράφη το μεγάλο αποχετευτικό έργο στην Νάουσα

Υπεγράφη το μεγάλο αποχετευτικό έργο στην Νάουσα

Ολοκληρώθηκε η  δημοπράτηση για το έργο με τίτλο "Κεντρικοί εξωτερικοί αποχετευτικοί αγωγοί πεδινών οικισμών, διευρυμένου Δήμου Νάουσας". Το έργο υπεγράφη στις 4 Απριλίου και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Φορέας Υλοποίησης είανι ο Δήμος Νάουσας.

Η περιοχή που οριοθετείται από τους οικισμούς Επισκοπής και Κοπανού στα δυτικά έως οικισμούς Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου στα ανατολικά. Στους πεδινούς οικισμούς του διευρυμένου Δήμου Νάουσας. Το έργο έχει κόστος έχει 6,81εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 5,49εκατ.ευρώ).

Ο διαγωνισμός είχε διεξαχθεί στις 23 Αυγούστου 2018 και οι προσφορές είχαν αποσφραγιστούν στις 29 Αύγουστου. Το έργο προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών 5ης και 6ης τάξης και συνολικά 11 εταιρείες κατέθεσαν προσφορά.

Η διάρκεια του έργου είναι 360 ημέρες (περίπου 1 έτος δηλαδή) και εφόσον δεν έχουμε καθυστερήσεις  θα ολοκληρωθεί στα τέλη της Άνοιξης του 2020. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των «Υδραυλικών έργων» και αφορά στην κατασκευή των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και 2 αντλιοστασίων (υποστηρικτικού και κύριου) στην περιοχή Αγγελοχωρίου, για την προσαγωγή των λυμάτων των οικισμών Επισκοπής, Κοπανού, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου στην Ε.Ε.Λ. των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας.

Στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

— βαρυτικός κεντρικός αγωγός αποχέτευσης (αγωγός 1), από τον οικισμό Επισκοπής (ΚΑΑ Επισκοπής) προς τον ΚΑΑ Κοπανού, διαμέτρου Φ500 και μήκους 5.260 m περίπου,

— βαρυτικός κεντρικός αγωγός αποχέτευσης (αγωγός 2), από τον οικισμό Κοπανού προς την Ε.Ε.Λ. πεδινών οικισμών (ΚΑΑ Κοπανού), διαμέτρων Φ400, Φ500 και Φ630 και συνολικού μήκους 7.550 m περίπου,

— βαρυτικός κεντρικός αγωγός αποχέτευσης (αγωγός 3), του οικισμού Πολυπλατάνου και τμήματος του οικισμού Αγγελοχωρίου, προς το υποστηρικτικό αντλιοστάσιο Αγγελοχωρίου, διαμέτρου Φ400 και μήκους 700 m περίπου,

— υποστηρικτικό αντλιοστάσιο Αγγελοχωρίου, δυναμικότητας άντλης.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές