Λέσβος: Υπεγράφη η σύμβαση οδικού έργου 1,5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Λέσβος: Υπεγράφη η σύμβαση οδικού έργου 1,5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Πολιχνίτου - Σκάλας Πολιχνίτου & οδού πρόσβασης προς Νυφίδα» συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και αποκατάσταση της Επαρχιακής Οδού Πολιχνίτου – Σκάλας Πολιχνίτου και τμήματος της οδού πρόσβασης προς τον παραλιακό οικισμό της Νυφίδας.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν κατά τμήματα οι εξής εργασίες:

- Aποξήλωση ασφαλτικού, οδοστρωσία και εξυγίανση όπου υπάρχει ανάγκη με μεταβατικά επιχώματα και στη συνέχεια κατασκευή μιας υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, δύο βάσεις οδοστρωσίας και ασφαλτική στρώση σε μήκος 4.000 μέτρα περίπου της επαρχιακής οδού Πολιχνίτου - Σκάλας Πολιχνίτου.

- Ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού πρόσβασης προς τον Οικισμό της Νυφίδας.

- Τακτοποίηση φρεατίων ομβρίων ή ακαθάρτων που βρίσκονται στο οδόστρωμα, ώστε η τελική στάθμη τους να είναι αυτή του οδοστρώματος.

- Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.

- Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.

- Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.

- Εργασίες διαγράμμισης.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 8 μήνες.

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές