Εγνατία Οδός: Στην κυκλοφορία αύριο ο Ανισόπεδος Κόμβος στο ΒΙΠΕ Κομοτηνής

Εγνατία Οδός: Στην κυκλοφορία αύριο ο Ανισόπεδος Κόμβος στο ΒΙΠΕ Κομοτηνής

Στην κυκλοφορία δίδεται με σημαντική καθυστέρηση αύριο 18 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 πμ, ο ανισόπεδος κόμβος Βιομηχανικής Περιοχής. (ΒΙ.ΠΕ) Κομοτηνής, στη χ.θ. 573+100 της Εγνατίας Οδού.

Ο νέος Ανισόπεδος Κόμβος εξυπηρετεί τις κινήσεις 1) Αλεξ/πολη – ΒΙ.ΠΕ., 2) ΒΙ.ΠΕ. – Αλεξ/πολη και 3) ΒΙ.ΠΕ – Κομοτηνή. Η κίνηση από Κομοτηνή προς ΒΙ.ΠΕ. θα δοθεί στην κυκλοφορία σε μεταγενέστερο χρόνο, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής.

Το έργο δημοπράτησε το 2013 η Εγνατία Οδός ως φορέας υλοποίησης του έργου με κόστος 4.858.500 ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και αρχικό χρόνο αποπεράτωσης 12 μήνες.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ με ποσοστό έκπτωσης 28,25% και τα έργα ξεκίνησαν το 2014.

H εργολαβία εφορά στην κατασκευή του Ανισόπεδου Κομβου Κομοτηνής ο οποίος αναπρρύσσεται μεταξύ του Α.Κ Ανατ. ΚΟμοτηνής και του Α/Κ Μέστης.

Αντικείμενο του έργου αποτελέσε η πλήρης κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ΒΙΠΕ Κομοτηνής και η σύνδεση του με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατία Οδού, η πλήρης κατασκευή ή βελτίωση του παράπλευου και εγκάρσιου οδικού δικτύου στην περιοχή του κόμβου. Επίσης περιλαμβάνονταν εργασίες κατασκευής οχετών, εργασίες αποχέτευσης ομβρίων, αποστράγγισης, εργασίες σήμανσης-ασφάλειας, εργασίες ηλεκτροφωτισμού του κόμβου, φυτοτεχνικές κλπ.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές