Η Κ/Ξ TIBEI αναδείχθηκε Owner Engineer για τον Αγωγό IGB - Προχωρούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες

Η Κ/Ξ TIBEI αναδείχθηκε Owner Engineer για τον Αγωγό IGB - Προχωρούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία άλλη μία κρίσιμη διαγωνιστική διαδικασία για τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Βουγαρίας IGB. Πιο συγκεκριμένα, η ICBG ολοκλήρωσε τη σύναψη της σύμβασης με αντικείμενο την επιλογή του Μηχανικού Ιδιοκτήτη (Owner Engineer), πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα που φέρνει ακόμη πιο κοντά την υλοποίηση του μεγάλου ενεργειακού έργου.

Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΤΙΒΕΙ, μία κοινοπραξία  μια κοινοπραξία ξένων και βουλγαρικών εταιρειών, μειοδοτώντας για το βασικό πακέτο υπηρεσιών του εν λόγω υποέργου, με 5,67 εκατ. ευρώ. Μέλη της κοινοπραξίας είναι μεταξύ άλλων η Tractebel Engineering SA (Βέλγιο), Tractebel Engineering SRL (Ιταλία), INTBER GMBH (Αυστρία), Ipsilon Consult OOD (Βουλγαρία) και Engineering EAD (Βουλγαρία).

Σημειώνεται ότι επιλογή του Owner Engineer είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ολοκλήρωση του έργου, εφόσον με αυτή διασφαλίζεται η διαχείριση και ο έλεγχος της υλοποίησης του αγωγού τόσο κατά τη φάση της προετοιμασίας όσο και κατά τη φάση της κατασκευής.

Στις δεσμεύσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η παροχή βοήθειας στον Αναθέτοντα Φορέα κατά την υλοποίηση του έργου, έως ότου τεθεί σε λειτουργία, αλλά και η διαχείριση όλων των κύριων συμβάσεων που σχετίζονται με το έργο.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε και η διαδικασία προεπιλογής των ενδιαφερόμενων εταιρειών για το EPC (Engineering Procurement Construction) με 5 εταιρείες και κοινοπραξίες, να περνούν στην επόμενη φάση, συνθέτοντας μία short-list με ελληνικό χρώμα εφόσον ανάμεσα στους επιλεγέντες βρίσκονται οι ελληνικές ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ και J&P ΑΒΑΞ. 

Το EPC συνιστά την πιο «βαριά» διαγωνιστική διαδικασία με κόστος 145 εκατ. ευρώ ενώ η προμήθεια των σωλήνων προϋπολογίζεται στα 60 εκατ. ευρώ και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών με επόμενο βήμα την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Πηγές χρηματοδότησης του IGB, με συνολικό κόστος που αγγίζει τα 240 εκατ. ευρώ, είναι η άμεση στήριξη της κοινοπραξίας ICGB AD με 46 εκατ. ευρώ, ενώ θα λάβει επιπλέον 45 εκατ. ευρώ από το European Energy Programme for Recovery (EEPR), 110 εκατ. ευρώ από δάνειο της ΕΤΕπ και 39 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Καινοτομία και Ανάπτυξη» 2014-2020 της Ε.Ε., μέσω του Βουλγαρικού προϋπολογισμού.

Ο αγωγός θα ξεκινά από την Κομοτηνή και θα καταλήγει στη Stara Zagora της γειτονικής Βουλγαρίας, συνδέοντας τα δίκτυα των 2 χωρών, με δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς 5 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου σε ετήσια βάση (αρχική δυναμικότητα 3 δισ. κ.μ.). Ο IGB αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το Β' εξάμηνο του 2020.

 

Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές