Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τα λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τα λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Σε επίσημη ανακοίνωση προχώρησε χθες η ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τις λιγινιτικές μονάδες. Όπως αναφέρεται, σε εφαρμογή του Ν.4533/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, επαναλαμβάνει και προκηρύσσει τη διαγωνιστική διαδικασία για τη μεταβίβαση του 100% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» ή/και της «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.», ως ειδικότερα ορίζει ο Νόμος.

Η σχετική δημόσια Κοινή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης στον κατωτέρω σύνδεσμο:

https://www.dei.gr/el/i-dei/i-etairia/expression-of-interest-meliti-and-or-megalopoli

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές