Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος: Μεγάλη άυξηση εσόδων και κερδών το 2016

Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος: Μεγάλη άυξηση εσόδων και κερδών το 2016

Συνεχίζει την ανοδική του πορεία, αυξάνοντας συνεχώς τζίρους και κέρδη, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», του οποίου η παράταση της παραχώρησης σύμβασης έως το 2046 θα πραγματοποιηθεί σε δύο δόσεις, με την πρώτη να προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο και τη δεύτερη στις αρχές του 2018.

Μάλιστα, το διοικητικό συμβούλιο του ΔΑΑ λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις θετικές εξελίξεις, σε σχέση με την επέκταση της περιόδου παραχώρησης, πρότεινε προς τους μετόχους τη διανομή μερίσματος ύψους 40,5 εκατ. ευρώ, ή 1,35 ευρώ ανά κοινή μετοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, το 2016 τα έσοδα ανήλθαν στα 404,6 εκατ. ευρώ, έναντι 371 εκατ. ευρώ το 2015 και τα κέρδη μετά από φόρους τα 132,4 εκατ. ευρώ, έναντι 120,6 εκατ. ευρώ το 2015.

Ειδικότερα, ανά επιμέρους κατηγορία, η συμμετοχή του ΔΑΑ στο Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων ανήλθε στο ποσό των 83,3 εκατ., αυξημένη κατά 7,2 εκατ. ή 9,47%, συγκριτικά με το προηγούμενο οικονομικό έτος, ως αποτέλεσμα της αύξησης της επιβατικής κίνησης.

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 24,2 εκατ. ή 21,9%, κυρίως λόγω της ζημιάς απομείωσης σε σχέση με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας, ύψους 8 εκατ. ευρώ, του μεταβλητού τμήματος της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων που καταγράφεται στα λοιπά λειτουργικά έξοδα, ύψους 7,6 εκατ. και της αύξησης των έμμεσων φόρων ύψους 6,2 εκατ. ευρώ.

Μετά από τον υπολογισμό του συνολικού φόρου εισοδήματος, ύψους 56,7 εκατ. ευρώ, του τακτικού και λοιπών αποθεματικών, ύψους 6,6 εκατ. και των αδιανέμητων κερδών των προηγουμένων ετών, που ανέρχονταν σε 0,1 εκατ., απομένουν κέρδη προς διανομή ύψους 125,8 εκατ.ευρώ.

Πηγή: Φάνης Ζώης-Ναυτεμπορική

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές