Σε δημοπράτηση η επέκταση του Λιμένα Πισαετού Ιθάκης

Σε δημοπράτηση η επέκταση του Λιμένα Πισαετού Ιθάκης

Σε δημοπράτηση είναι το σημαντικότερο λιμενικό έργο των Ιονίων Νήσων. Συγκεκριμένα δημοπρατείται την κατασκευή επέκτασης-αναβάθμισης του λιμένα Πισαετού Ιθάκης. Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων — Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.

Η δημοπράτηση του έργου είναι στις 30 Μάη 2017. Το κόστος του έργου είναι 6.640.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 5.354.838.71). Η διάρκεια των έργων είναι 700 μέρες (μεταξύ 23-24 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης. Αν το έργο ξεκινήσει στα τέλη του έτους θα ολοκληρωθεί στα τέλη τoυ 2019.

Περιλαμβάνει εργασίες της κατηγορίας λιμενικών, που είναι η μεγαλύτερη σε ποσοστό και βασική κατηγορία του έργου, καθώς και των κατηγόριων οδοποιίας, οικοδομικών και Η/Μ. Μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες 4ης τάξης και άνω

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 — 2020».


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Πρόκειται για επέκταση και τεχνική — λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου λιμένα Πισαετού Ιθάκης. Περιλαμβάνει τα απαραίτητα λιμενικά έργα, έργα νέας οδικής πρόσβασης, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και κτιριακή υποδομή.

Προβλέπεται αύξηση (κατ' επέκταση του υπάρχοντος) του χερσαίου χώρου του λιμένα κατά 7.680 m² περίπου με τα απαραίτητα λιμενικά έργα, όπως βυθοκορήσεις, λιθορριπές, κρηπιδώματα κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 κατακόρυφου μετώπου μήκους 199 m περίπου, τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, κεκλιμένο μέτωπο φυσικών ογκολίθων μήκους 51 m περίπου, ανωδομές κρηπιδωμάτων από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, επιχώσεις ύφαλες και έξαλες, επιστρώσεις δαπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, λιμενικά εξαρτήματα (δέστρες, κρίκοι, προσκρουστήρες κ.α.) κ.λπ.

Επίσης, προβλέπονται η κατασκευή νέας οδικής πρόσβασης στο λιμάνι μήκους 226 m περίπου με τα απαραίτητα τεχνικά έργα (τοίχος αντιστήριξης, οχετός κ.α.), η κατασκευή νέου ισόγειου κτιρίου εξυπηρέτησης λιμένα επιφάνειας 140 m² περίπου με φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 και ξύλινη στέγη με κεραμίδια πάνω από την πλάκα οροφής, καθώς και η αρχιτεκτονική διαμόρφωση υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου επιφάνειας περίπου 57 m²
Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις λιμένα και οδικής πρόσβασης, όπως εγκαταστάσεις παροχών ισχύος και ηλεκτροφωτισμός, εγκατάσταση τηλεφώνων, εγκατάσταση πυροσβεστικού δικτύου θαλάσσης, εγκαταστάσεις ύδρευσης — αποχέτευσης και κτιρίου όπως εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκατάσταση πυροπροστασίας, εγκαταστάσεις κλιματισμού ψύξης — θέρμανσης και εξαερισμού, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων και ασθενών ρευμάτων, αντικεραυνική προστασία.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές