Στο ΠΔΕ με 368 χιλ. ευρώ έργα αναβάθμισης του Λιμένα Πάτρας

Στο ΠΔΕ με 368 χιλ. ευρώ έργα αναβάθμισης του Λιμένα Πάτρας

 

Με τις υπ’ αρ. 131419/07.12.2018 και 138088/21.12.2018 αποφάσεις χρηματοδότησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο Π.Δ.Ε. 2018 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα έργα «Αποκατάσταση – Θωράκιση Βορείου Τμήματος Κυματοθραύστη Βορείου Λιμένα Πατρών» προϋπολογισμού 123.876,00 € και «Συντήρηση – Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων Νοτίου Λιμένα Πατρών», προϋπολογισμού 244.280,00 € αντίστοιχα, αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Πατρών.

Με το πρώτο βελτιώνονται οι συνθήκες εισόδου και ελλιμενισμού των πλοίων στις λιμενολεκάνες του παλαιού (βορείου) Λιμένα, ενώ με το δεύτερο αποκαθίσταται οριστικά η ασφαλής και απρόσκοπτη προσέγγιση των οχημάτων στην πύλη εισόδου προς τα κρηπιδώματα επιβίβασης – αποβίβασης του νέου (νοτίου) Λιμένα.

Τα ως άνω έργα, που θα δημοπρατηθούν άμεσα και θα κατασκευασθούν εντός του 2019, εντάσσονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και πρόκειται να βελτιώσουν ουσιαστικά τις προσφερόμενες απ’ αυτόν λιμενικές υπηρεσίες.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές