Εγκρίθηκε από την ΕΣΑΛ το Master Plan του Νέου Λιμένα Πατρών

Εγκρίθηκε από την ΕΣΑΛ το Master Plan του Νέου Λιμένα Πατρών

Η ΕΣΑΛ ενέκρινε ομόφωνα την επικαιροποίηση – τροποποίηση του Master Plan του Νέου Λιμένα Πατρών.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι, στις επόμενες φάσεις σχεδιασμού των έργων που αφορούν την εγκατάσταση δεξαμενών και τις λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πλοίων και οχημάτων διακίνησης LNG, χρειάζεται να ενισχυθούν και εξειδικευτούν τα μέτρα ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

Επίσης, ότι θα καθοριστούν στην φάση των οριστικών μελετών τα επιτρεπτά όρια ύψους κύματος ασφαλείας και λειτουργίας φορτοεκφόρτωσης στην θέση του έργου.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές