Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τα 750 αστικά λεωφορεία σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τα 750 αστικά λεωφορεία σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε στην ΕΕ την προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια 750 αστικών λεωφορείων και την συντήρηση τους για 15 χρόνια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού της Προμήθειας συντήρησης ανέρχεται σε 461εκ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 89.εκ €).

Ειδικότερα 215 εκ. για τη Θεσσαλονίκη και 246εκ € για την Αττική

Ο εκσυγχρονισμός του στόλου με σύγχρονα, χαμηλών ρύπων λεωφορεία, που θα μπορούν να λειτουργήσουν ενιαία με το υπόλοιπα μεταφορικά μέσα, στη βάση της συμπληρωματικότητας και της περιβαλλοντικής / αισθητικής αναβάθμισης του αστικού ιστού, έχει σα στόχο να αποκτήσει η Αττική και η Θεσσαλονίκη ένα καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης για τους επιβάτες, με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στο πλαίσιο της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα.

Η προμήθεια αφορά ειδικότερα σε :

- 320 Ηλεκτροκίνητα (12 μ.),

- 330 με κινητήρα Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (12 μ.) και

- 100 πετρελαιοκίνητα Euro (18 μ.).

Ανά πόλη προβλέπονται συνολικά:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 350 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

- 150 Ηλεκτροκίνητα (12 μ.),

- 150 με κινητήρα Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (12 μ.) και

- 50 πετρελαιοκίνητα Euro VI (18 μ.).

ΑΤΤΙΚΗ 400 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

- 170 Ηλεκτροκίνητα (12 μ.),

- 180 με κινητήρα Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (12 μ.) και

- 50 πετρελαιοκίνητα Euro IV (18 μ.).

Για την προμήθεια έχει υπογραφεί και η προβλεπόμενη συμφωνία με τους εποπτευόμενους φορείς ΟΑΣΘ και ΟΣΥ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 1η Ιουλίου 2019.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές