Μείωση του βάρους των φορτίων στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές στο Β' τρίμηνο 2018

Μείωση του βάρους των φορτίων στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές στο Β' τρίμηνο 2018

Τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στο εν λόγω διάστημα, παρατηρήθηκε μείωση του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το β’ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2017.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το β’ τρίμηνο του 2018 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 89.652,10 χιλιάδες τόνους έναντι 106.949,90 χιλ. τόνων κατά το β’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση 16,2%. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.260.337,87 χιλ. το β’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2017 οπότε είχαν ανέλθει σε 6.656.664,80 χιλ.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, το β’ τρίμηνο του 2018 έναντι του β’ τριμήνου του 2017 παρατηρήθηκε αύξηση 42,4% στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια». Η σημαντικότερη μείωση σε απόλυτα μεγέθη παρουσιάστηκε στην κατηγορία «Στερεά χύμα», κατά 15,5%. Οι μεταφορές με τόπο φόρτωσης στην Ελλάδα σημείωσαν μείωση κατά 16,6% ενώ οι μεταφορές με τόπο φόρτωσης εκτός Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 26,0%.

Ειδικότερα, ποσοστό 48,8% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 26,3% το β’ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2017. Αύξηση σημειώθηκε στα βάρη των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν στις Νήσους Αιγαίου και την Κρήτη (3,0%).

Οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 47,9%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 26,5% το β’ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2017. Αύξηση σημειώθηκε στα βάρη των εμπορευμάτων που εκφορτώθηκαν στις Νήσους Αιγαίου και την Κρήτη (3,4%).

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές