Στις 13 Φεβρουαρίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΥΝΔΔΕ&L για το 2019

Στις 13 Φεβρουαρίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΥΝΔΔΕ&L για το 2019

Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των εταιρειών–μελών του ΣΥΝΔΔΕ&L. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ξενοδοχείου ATHENS AVENUE (Λ. Συγγρού 182, Καλλιθέα) και δύνανται να μετέχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του ΣΥΝΔΔΕ&L.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

1. Απολογισμός Πεπραγμένων

2. Οικονομικός Απολογισμός του έτους 2018

3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

4. Προϋπολογισμός του έτους 2019

5. Τροποποίηση / Επικαιροποίηση του Καταστατικού του ΣΥΝΔΔΕ&L (απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή στη Γ.Σ. των ¾ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών)

6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης της εκδήλωσης είναι η TRUCK & CARGO INSURANCE,η οποία και θα παρουσιάσει εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης για τον κλάδο.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές