Αχαΐα: Στο ΕΣΠΑ η αναβάθμιση του πρώην Αρσακείου Πατρών

Αχαΐα: Στο ΕΣΠΑ η αναβάθμιση του πρώην Αρσακείου Πατρών

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο «Αποκατάστασης και Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικού Κτιρίου-πρώην Αρσακείου Πατρών», με συνολικό προϋπολογισμό 4.000.000,00 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την αποκατάσταση και την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού κτιρίου πρώην Αρσακείου Πατρών με σκοπό την μεταστέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων στο κτίριο αυτό. Στόχος είναι να διατηρηθούν και όλα τα χαρακτηριστικά της τυπολογίας και του περιβλήματος του κτιρίου (κουφώματα, δάπεδα, πόρτες, σκάλες, κιγκλιδώματα), καθώς το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και δεδομένων των ήπιων φθορών και αναστρέψιμων που έχει υποστεί.

Όσο αφορά την διάταξη των νέων λειτουργιών, κοινή αντιμετώπιση σε όλους τους χώρους ( γραφεία ) είναι να διαμορφωθούν χωρίς να επέμβουμε καθόλου στους αρχικούς παλιούς τοίχους του κτιρίου Οι εργασίες, συνοπτικά, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης εφαρμογής είναι οι ακόλουθες:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

- Διαμόρφωση περιβάλλοντος ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου. (χωματουργικές εργασίες-εργασίες πλακόστρωσης),

- Καθαιρέσεις υφιστάμενων επενδύσεων τοίχων από γυψοσανίδες, πλακιδίων (W.C.) και πλακοστρώσεων δαπέδων χωρίς προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών,

- Επανακατασκευάζονται τα W.C. που είχαν καταργηθεί,

- Καθαιρέσεις επιχρισμάτων, αρχιτεκτονικών προεξοχών και στοιχείων όπου απαιτείται,

- Καθαιρέσεις μη φερόντων δρομικών τοίχων, που είναι μεταγενέστεροι και δεν έχουν καμιά σχέση με την αρχική δομή του κτιρίου,

- Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων ξύλινων κουφωμάτων πιστών αντιγράφων των υφιστάμενων τόσο στα εξωτερικά όσο και στα εσωτερικά κουφώματα του κτιρίου, 

- Τα νέα ξύλινα κουφώματα του κτιρίου θα φέρουν ενεργειακούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm),

- Λειότριψη και στίλβωση επιστρώσεων δια μαρμάρων ή μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκά),

- Χρωματισμοί σε τοίχους και οροφές,

- Περιμετρικά του κτιρίου εξωτερικά θα γίνει θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με εφαρμογή ψυχρών υλικών (cool materials), υψηλής ανακλαστικότητας, σε ύψος δε περίπου 1,80 μέτρου θα γίνει αντιγραφιστική (antigraffiti) επάλειψη επιφανειών με υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης προστασίας,

- Στο χώρο του γυμναστηρίου (διπλού ύψους χώρος) θα κατασκευαστεί μεταλλικό πατάρι για τον καθ΄ ύψος διαχωρισμό του σε δυο επίπεδα,

- Στα κύρια κλιμακοστάσια τοποθετούνται ανελκυστήρες (στο φανάρι) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Στο κτίριο αναγνωρίστηκαν και ομαδοποιήθηκαν δεκαέξι (16) κατηγορίες βλαβών όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος « Τεχνική Έκθεση για τις βλάβες και τις επεμβάσεις». Επειδή το κτίριο δεν παρουσιάζει εκτεταμένες βλάβες οι επεμβάσεις γίνονται τοπικά με μεθόδους ανάλογες της έκτασης και της σοβαρότητας της κάθε βλάβης.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ–ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Γενικά χαρακτηριστικά του κτιρίου Ο φέρον οργανισμός δεν είναι ενιαίος, επειδή το δομικό σύστημα διαιρείται σε πέντε τμήματα μέσω αρμών, γεγονός που τα καθιστά στατικώς ανεξάρτητα μεταξύ τους. Εξαιτίας της συμμετρίας τους ως προς το μέσο του κεντρικού τμήματος, οι δυο ακριανές και οι δυο γωνιακές πτέρυγες έχουν παρόμοια μορφολογία, συμπεριφορά και απόκριση. 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέρη:

- Ηλεκτρικά ισχυρά

- Ηλεκτρικά ασθενή

- Σύστημα Κλιματισμού

- Ύδρευση

- Αποχέτευση

- Πυρασφάλεια–Πυρόσβεση

- Ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες

- Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου-BMS

- Υποσταθμό Μ/Τ 

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Πατρέων ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 30/11/2019. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ πατήστε εδώ.

 

Ypodomes.com

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές