Κρήτη: Στο ΕΣΠΑ κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης στο Νομό Ηρακλείου

Κρήτη: Στο ΕΣΠΑ κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης στο Νομό Ηρακλείου

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο «Κατασκευής Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού κλάσματος Απορριμμάτων στη θέση Ρημάμπελλα του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων», με συνολικό προϋπολογισμό 5.089.160,80 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τη δημιουργία Κεντρικής Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος Απορριμμάτων που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος για την εξυπηρέτηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων των Δήμων Αρχανών–Αστερουσίων (16.692 κατ.), Γόρτυνας (15.632 κατ.), Μαλεβιζίου (24.864 κατ.) και Φαιστού (24.466 κατ.) του Νομού Ηρακλείου, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Κρήτης, μετά και την ενσωμάτωση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων από τους Δήμους.

Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσα από τέσσερα (4) υποέργα, ως εξής:

Το 1ο υποέργο αφορά την Κατασκευή της Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος Απορριμμάτων στη θέση «Ρημάμπελλα» Μεταξοχωρίου του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Η δυναμικότητα της μονάδας κομποστοποίησης ανέρχεται στους 8.000 - 10.000 τόνους ετησίως. Η προτεινόμενη Εγκατάσταση Κομποστοποίησης αποτελείται από τα εξής βασικά τμήματα:

1. Είσοδος στην Εγκατάσταση-Ζύγιση εισερχόμενου φορτίου

2. Χώρος Υποδοχής-Προεπεξεργασίας εισερχόμενου φορτίου

3. Χώρος 1ης Φάσης Κομποστοποίησης, που περιλαμβάνει τέσσερα  παράλληλα κανάλια από οπλισμένο σκυρόδεμα όπου πραγματοποιείται η ανάδευση του οργανικού υλικού με κατάλληλο αναστροφέα, αερισμός και διαβροχή των οργανικών αποβλήτων και η εξαγωγή υλικού από την μονάδα ταχείας κομποστοποίησης.

4. Χώρος 2ης Φάσης Κομποστοποίησης (Ωρίμανση), όπου πραγματοποιείται η σταθεροποίηση και χουμοποίηση του κομπόστ σε σταθερά μεσοφιλικές ή και ψυχροφιλικές θερμοκρασίες (<40ο C). Επιπλέον στον χώρο αυτό εγκαθίσταται αεροδιαχωριστής για το τελικό ραφινάρισμα του προϊόντος.  

Το 2ο υποέργο αφορά την προμήθεια κάδων για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων που παράγονται από τους δημότες του Δ. Αρχανών–Αστερουσίων. Ειδικότερα στοχεύει στην εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ του Δήμου και στην εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης σε ειδικές ομάδες πληθυσμού.  

Το 3ο υποέργο αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου  με αντικείμενο την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που αφορούν τεχνολογίες και μεθοδολογίες κομποστοποίησης, τη συλλογή και καταχώρηση πρωτογενών στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση των έργων που αφορούν τεχνολογίες και μεθοδολογίες κομποστοποίησης, που αποτυπώνονται στα δελτία παρακολούθησης και την επίβλεψη κατά την διάρκεια υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας της πράξης εξειδικευμένων τμημάτων του έργου.

Το 4ο υποέργο αφορά την εφαρμογή δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την ορθή εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. 

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 15/05/2019. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ πατήστε εδώ.

 

Ypodomes.com

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές