Ολοκληρώθηκαν 786 επενδυτικά έργα του ΕΣΠΑ

Ολοκληρώθηκαν 786 επενδυτικά έργα του ΕΣΠΑ

Ολοκληρώθηκαν 786 επενδυτικά έργα, επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 166.756.074,37 ευρώ και συνολικής καταβληθείσας δημόσιας δαπάνης 68.415.873,81 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αυτό προκύπτει από τους συγκεντρωτικούς πίνακες των ολοκληρωμένων και των απενταγμένων επενδυτικών έργων της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, Ευστράτιου Ζαφείρη. Σημειώνεται ότι απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα 1.072 επενδυτικά έργα.

Το σχετικό αρχείο έχει, ήδη, αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο www.elanet.gr προς πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές