Στο ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων σε Μεθώνη και Πύλο

Στο ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων σε Μεθώνη και Πύλο

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο «ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης Πύλου και ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης, με συνολικό προϋπολογισμό 4.353.569,96 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει 5 υποέργα. Πιο αναλυτικά:

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ

Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του ανατολικού τμήματος της πόλης της Πύλου, καθώς και του αγωγού από τη Γιάλοβα ως την Πύλο και τα αντίστοιχα αντλιοστάσια. Για την αποχέτευση της Γιάλοβας, θα κατασκευαστεί μικρού μήκους εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης και αγωγός μεταφοράς, ο οποίος οδηγεί τα λύματα στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της Πύλου.

Επειδή στην πορεία του αγωγού μεταφοράς βρίσκονται τα υπό κατασκευή έργα της ΠΟΤΑ Πύλου και μετά από συμφωνία με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, τα λύματα της ΠΟΤΑ θα οδηγηθούν προς επεξεργασία στις εγκαταστάσεις καθαρισμού της Πύλου, ο αγωγός μεταφοράς από τη Γιάλοβα, από κάποιο σημείο και μετά θα παραλάβει και την παροχή λυμάτων που θα απορρέουν από την ΠΟΤΑ.

Για το παρόν έργο προβλέπεται:

1. Εγκατάσταση δικτύου ακαθάρτων στο τμήμα της Πύλου, το οποίο δε διαθέτει δίκτυο αποχέτευησης. Το δίκτυο αποτελείται από αγωγούς PVC σειράς 41 διαμέτρου 200mm και θα ενωθεί με το υφιστάμενο δίκτυο του κεντρικού πυρήνα της πόλης.

2. Εγκατάσταση δικτύου ακαθάρτων στον οικισμό της Γιάλοβας. Το δίκτυο αποτελείται από αγωγούς PVC σειράς 41 διαμέτρου 200 mm και οδηγείται στα προβλεπόμενα από τη μελέτη αντλιοστάσια.

3. Για την Γιάλοβα, η διάταξη του δικτύου προβλέπει τη λειτουργία τεσσάρων αντλιοστασίων, από τα οποία στο παρόν έργο ανήκουν τα Γ1, Γ2 και Γ3, ενώ το Γ4 ανήκει στην Π.Ο.Τ.Α. Πύλου.

4. Εγκατάσταση καταθλιπτικών αγωγών από πολυαιθυλένιο (HDPE) τρίτης γενιάς, μεταφοράς λυμάτων μεταξύ των αντλιοστασίων, από το αντλιοστάσιο Γ3 στην περιοχή που βρίσκονται τα έργα της Π.Ο.Τ.Α. Πύλου και από εκεί στην αρχή του υφιστάμενου δικτύου της πόλης της Πύλου.

Η συνολική εγκατάσταση αποχέτευσης εντός της Π.Ο.Τ.Α. δεν ανήκει στο παρόν έργο, όμως στο έργο προβλέπεται η σύνδεση του έργου με την αποχέτευσης της Π.Ο.Τ.Α. Σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ που ισχύει στη φάση Διαχωρισμού, όσον αφορά στις σωληνώσεις θα κατασκευαστούν αγωγοί HDPE και PVC-U συμπαγούς τοιχώματος συνολικού μήκους 12.840 μ.

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑΛΟΒΑΣ

Αρχικά η κατασκευή των αντλιοστασίων συμπεριλαμβανόταν στο πρώτο υποέργο, μαζί με το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης και τον αγωγό μεταφοράς της Γιάλοβας. Ωστόσο, μετά την εκπόνηση νέας μελέτης για ισχυροποίηση των θεμελίων των αντλιοστασίων, το κόστος της κατασκευής τους υπερέβη τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε προβλεφθεί για το σκοπό αυτό.

Για αυτό το λόγο, η υλοποίηση των αντλιοστασίων αποτέλεσε αντικείμενο νέου υποέργου ακολουθώντας τις προδιαγραφές της νέας μελέτης, ενώ ο προϋπολογισμός του δικτύου αποχέτευσης Γιάλοβας απομειώθηκε κατά το αρχικό ποσό που είχε προβλεφθεί για τα αντλιοστάσια. Το υποέργο αυτό είναι επομένως άμεσα συνδεδεμένο με το υποέργο 1 για την ομαλή λειτουργία της αποχέτευσης Γιάλοβας.

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ)

Εργασίες επίβλεψης του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου με σκοπό την αποφυγή καταστροφής Αρχαιοτήτων.

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ

Περιλαμβάνεται η κατασκευή του υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Μεθώνης, έτσι ώστε να καλυφθεί το σύνολο του δομημένου τμήματος του οικισμού αυτού και η ενοποίησή του με το υφιστάμενο δίκτυο. Το προς κατασκευή δίκτυο προβλέπεται στο σύνολό του βαρυτικό, χωρίς απαίτηση κατασκευής αντλιοστασίων.

Προβλέπεται μόνο μικρή επέκταση στην ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση των υφιστάμενων αντλιοστασίων (υπάρχουν ήδη οι απαιτούμενες οικοδομικές αναμονές). Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν με βάση τον 1ο ΑΠΕ που ισχύει στη φάση διαχωρισμού στις 31-12-2015, σωληνώσεις συνολικού μήκους 6.016 μ.

5ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΘΩΝΗΣ)

Εργασίες επίβλεψης του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου με σκοπό την αποφυγή καταστροφής Αρχαιοτήτων.

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Πύλου-Νέστορος ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 21/12/2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ πατήστε εδώ.

 

Ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές