Αποκατάσταση του Αποστολοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης με 2,5 εκατ. ευρώ

Αποκατάσταση του Αποστολοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης με 2,5 εκατ. ευρώ

Την υποβολή πρότασης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» για τη δημιουργική επανάχρηση και αποκατάσταση του Αποστολοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης αποφάσισε ομόφωνα το ΔΣ Τρίπολης. Ο Προϋπολογισμός του έργου θα φτάσει έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Η εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τους όρους της πρόσκλησης με Α/Α ΟΠΣ 2419(ΕΚΔΟΣΗ 2) και αρ πρωτ 7226/1052/Α3/29-12-2017 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με κωδικό 083 του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020,

- Τον ειδικό στόχο του προγράμματος, που είναι η αποκατάσταση και ανάδειξη του κτηριακού αποθέματος τον Δήμων, σε κτήρια με μικρό ποσοστό υφιστάμενης χρήσης της επιφανείας τους (ως 20%), ώστε να αποκτήσει χρήση το σύνολο της επιφανείας του,

- Το γεγονός ότι το Αποστολοπούλειο Πνευματικό κέντρο, αν και ο μοναδικός χώρος συνάθροισης κοινού μεγάλης επιφανείας στην Τρίπολη, δεν χρησιμοποιείται πλήρως και στην δυναμική που θα μπορούσε λόγω αχρηστίας και ελλείψεων σε πολλούς από τους χώρους του και ούτε διαθέτει τις απαραίτητες διευκολύνσεις πρόσβαση σε ΑΜΕΑ στους δυο ορόφους του

- Και το γεγονός ότι ο προτεινόμενος επανασχεδιασμός του εσωτερικού χώρου του κτηρίου είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η σημερινή του όψη αλλά και να αποκτά ασφαλή και σύγχρονη χρήση για το κοινό και κυρίως για άτομα με ιδιαιτερότητες στην κίνηση,

Αναλυτικότερα επισημαίνουμε ότι το κτήριο του Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου λόγω των αρχικών κατασκευαστικών αστοχιών, της χρόνιας εγκατάλειψης του, της έκθεσής του σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον και στις ελλείψεις στην προσβασιμότητα ΑΜΕΑ αλλά και στην μη συμμόρφωση του με το ισχύον πλαίσιο πυρασφάλειας, το καθιστούν μη λειτουργικό κτήριο ενώ και η πάροδο των χρόνων δημιουργεί σημαντικές φθορές σε βασικές υποδομές του ώστε να εμποδίζει την καθολική του λειτουργία.

Αποτέλεσμα αυτών είναι το κτήριο να υπολειτουργεί, σήμερα βρίσκεται σε λειτουργία μόνο το 18,20% και ο χώρος πλέον δεν μπορεί να εξυπηρετεί το σκοπό της δημιουργίας του. Το κτήριο αποτελεί σημείο αναφοράς για την καθημερινότητα και τη λειτουργία της Τρίπολης και λειτουργεί ως «τοπόσημο», καθώς αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας της πόλης, αλλά και επηρεάζει τις συνθήκες ποιότητας ζωής αφού αντιπροσωπεύει ένα σταθερό ιστορικό και οικονομικό μέγεθος, με δυνατότητα επίδρασης σε διάφορα επίπεδα στην πόλη και στις διάφορες συλλογικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτή.

Για το σκοπό αυτό συντάσσεται πρόταση υποβολής για χρηματοδότηση στην ως άνω αναφερόμενη πρόσκληση, στην οποία θα περιλαμβάνεται η πλήρης και δημιουργική επανάχρηση ολόκληρης της επιφανείας του, ο πλήρης εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του (οπτικοακουστικού, μεταφράσεων, ηλεκτρονικών συστημάτων, καθισμάτων κα), των συστημάτων πυρασφάλειας, και των δυνατοτήτων της πρόσβασης των ΑΜΕΑ σε όλους τους ορόφους.

Με στόχο το κτήριο να καταστεί πλέον ικανό να υπηρετήσει τον ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε και να φιλοξενεί στο εξής την κύρια πολιτιστική και συνεδριακή δραστηριότητα της πόλης ,αλλά και της ευρύτερης περιοχής , στην συχνότητα και στα μεγέθη που οι νέες του δυνατότητες, του προσδίδουν.
Αποτέλεσμα της επανάχρησης του θα είναι να αποτελέσει το σημαντικότερο «κόμβο» πολιτιστικής δράσης για της πόλης της Τρίπολης αλλά και της περιοχή της Αρκαδίας.
Ειδικότερα, η πράξη προτείνεται προς ένταξης στην 5η κατηγορία παρέμβασης της πρόσκλησης 083 του ΕΠΑΝΕΚ, καθώς συνδυάζει τις εξής χρήσεις:

- Πολιτιστικές δραστηριότητες που θα παρέχει ο δήμος ή αρμόδιος φορέας του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στους πολίτες ,

- Μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του δήμου, και

- Αξιοποίηση μέχρι 20% της επιφάνειας του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα είναι υποχρεωτικά βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση.

Πηγή: arcadiaportal.gr

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές