Αρχές του 2020 ο διαγωνισμός για τον Νέο Τερματικό Σταθμό ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα

Αρχές του 2020 ο διαγωνισμός για τον Νέο Τερματικό Σταθμό ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα

Επιτέλους. Μετά από χρόνια εξαγγελιών και υποσχέσεων, η υπόθεση της κατασκευής ενός σύγχρονου Τερματικού Σταθμού ΚΤΕΛ στην Αθήνα φαίνεται πως οριστικά εισέρχεται σε φάση προγραμματισμού και υλοποίησης. Στις 10 Δεκεμβρίου με ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, λήφθηκε η απόφαση να αναλάβει (κατόπιν σχετικού διαγωνισμού) η Grant Thornton έναντι 457 χιλιάδων ευρώ, χρηματοοικονομικός σύμβουλος που θα οδηγήσει το έργο στην εύρεση χρηματοδότησης, δημοπράτησης και υπογραφής του έργου. Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του Κ.Σ.Α.Υ.Λ.Ε. ΣΥΝ. Π.Ε. που θα είναι ο Φορέας Υλοποίησης του έργου.

Το μεγάλο νέο που βγαίνει από αυτό το νέο είναι ότι επισημα, έχουμε μπροστά μας ορίζοντα 2 ετών, δηλαδή μέχρι τις αρχές του 2021 για να ωριμάσει το έργο, να γίνει ο διαγωνισμός και να οριστικοποιηθεί η σύμβαση με τον επενδυτή. Να θυμίσουμε ότι το ακίνητο που έχει επιλεχθεί και είναι περιουσία της Αττικό Μετρό (που θα παίξει το ρόλο του project manager) είναι στην περιοχή του Ελαιώνα (Βοτανικός) και θα μεταφέρει ετησίως περίπου 16εκατ.επιβάτες. Η σχετική μελέτη έχει ολοκληρωθεί από το ΕΜΠ.

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
Η Grand Thornton αναλαμβάνει δύο στάδια ωρίμανσης του έργου που διακρίνονται σε 12+12 μήνες. Η Φάση Α` περιλαμβάνει την υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας για :
α) Προκαταρκτικές συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
β) Ανασκόπηση διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής
γ) Δημιουργία φακέλου του έργου, εντοπισμός (πιθανών) ελλείψεων ή/και εκκρεμοτήτων
δ) Διαμόρφωση Χρηματοοικονομικού Μοντέλου και Ανάλυση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων Ανάπτυξης και Διαχείρισης του Έργου (συμπεριλαμβανομένης της Αξιολόγησης Επενδυτικών Κινδύνων).
ε) Διερεύνηση – Εκτίμηση ιδιωτικού ενδιαφέροντος για το έργο, με στοχευμένη έρευνα αγοράς
στ) Προετοιμασία σχεδίου προσέλκυσης επενδυτών
ζ) Εξέταση εναλλακτικών και επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου, αξιολόγηση αυτών λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και τα
αποτελέσματα των προηγούμενων εργασιών
η) Ανάλυση Κρίσιμων Ζητημάτων – Παρακολούθηση και Συνδρομή στην Επίλυσή τους

Η Φάση Β` είναι η κρίσιμη καθώς περιλαμβάνει την υποστήριξη του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης και αφορά:
α) Κατάρτιση Τευχών Δημοπράτησης
β) Συμβουλευτική, οικονομική, νομική και τεχνική υποστήριξη (ι) στην αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων (ιι) στην παροχή διευκρινήσεων προς αυτούς και (ιιι) στην εξέταση ενστάσεων και προσφυγών
γ) Συμβουλευτική οικονομική, νομική και τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης
δ) Οριστικοποίηση και κατάρτιση της Σύμβασης.

Το σημαντικό νέο είναι πως οριστικά έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, ένα Φορέα Υλοποίησης και την πολιτική βούληση να προχωρήσει το πλέον θρυλικό "έργο μακέτα" της τελευταίας 20ετίας.

Ο νέος Τερματικός ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα, θα αντικαταστήσει τους σημερινούς παρωχημένους σταθμούς σε Κηφισό και Λιοσίων και θα εκσυγχρονίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Θα έχει επιφάνεια 40.000τμ και θα μοιάζει σαν τέρμιναλ αεροδρομίου με εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης και αναψυχής. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η σύνδεση του μελλοντικού σταθμού με το δίκτυο Μετρό καθώς ακριβώς δίπλα βρίσκεται ο σταθμός Μετρό Ελαιώνας που θα εξυπηρετεί την μετακίνηση των επιβατών σε όλο το μητροπολιτικό συγκρότημα και ως εκ τούτου θα έχει απευθείας σύνδεση με το Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος, το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές