Μετρό Αθήνας: ξεκινά το έργο λείανσης των γραμμών του ΗΣΑΠ

Μετρό Αθήνας: ξεκινά το έργο λείανσης των γραμμών του ΗΣΑΠ

Το έργο ξεκινά με στόχο να ολοκληρωθεί το ερχόμενο καλοκαίρι

Ξεκινάνε τα έργα λείανσης των γραμμών της πράσινης γραμμής 1 (πρώην ΗΣΑΠ) του Μετρό της Αθήνας με στόχο να γίνουν αθόρυβες. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 8 Νοεμβρίου και ο ανάδοχος είναι η εταιρεία ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ.  Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις  15 Μαΐου 2012 με τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου να είναι 12.750.000 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) και την τελική αξία της σύμβασης να είναι 5.987.627,47 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ). Ο χρόνος υλοποίησης του παραπάνω έργου είναι 270 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (9 μήνες).

Ο διαγωνισμός που «τρέχει» από την ΣΤΑΣΥ ΑΕ περιλαμβάνει την τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών πλακών στα σημεία εφαρμογής σταθερής επιδομής και λείανση της σιδηροδρομικής γραμμής. Η εφαρμογή των παραπάνω εργασιών αφορά το τμήμα Φάληρο-Κηφισιά, τμήμα που έγιναν και τα πρόσφατα έργα αντικατάστασης των σιδηροδρομικών γραμμών για μεγαλύτερες ταχύτητες και καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
α) Εργασίες τοποθέτησης ηχοαπορροφητικών πλακών σε όλες τις περιοχές του σιδηροδρομικού διαδρόμου της Γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ ΗΣΑΠ μεταξύ των σταθμών Φάληρο και Κηφισιά όπου έχει εφαρμοστεί σταθερή επιδομή RHEDA 2000, καθώς και επί των τοιχίων αντιστήριξης στις περιοχές όπου ο σιδηροδρομικός διάδρομος βρίσκεται σε όρυγμα.

β) Εργασίες λείανσης και φρεζαρίσματος των νέων σιδηροτροχιών της Γραμμής 1 μεταξύ των σταθμών Φάληρο και Κηφισιά καθώς και των αλλαγών τροχιάς γραμμής 1 που περιλαμβάνονται μεταξύ των παραπάνω σταθμών.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές